Top 50

List of Top 50 Toppers of the most recent test.

Yash verma
175 / 200
Sarthak Dhiman
166 / 200
Nandini Singla
162 / 200
Atharva khadatkar
160 / 200
Subhojit Ghosh
160 / 200
Manan Doshi
159 / 200
Abhishek Singh Rana
158 / 200
Saksham Pandey
157 / 200
Ashmit Devan
156 / 200
Aakash Kashyap
156 / 200
Nancy Ansari
155 / 200
Unnati chauhan
152 / 200
Shubham Sonu
152 / 200
SHRUTASAN DAS
152 / 200
MANSI RAGHUWANSHI
150 / 200
Shwet Mishra
150 / 200
nandini
150 / 200
rohit manna
150 / 200
Rahul Nisanka
148 / 200
Anand
146 / 200
poonam sahu
145 / 200
Sayantani Roy
143 / 200
PRANAY PAL
141 / 200
SHADMAN FIRDOUS
141 / 200
Ankit patel
140 / 200
Tarun
139 / 200
Amruta Yadav
139 / 200
divyanshu pandey
137 / 200
Anha Siddiqui DRL
137 / 200
Kaushik Rai
137 / 200
Suvam dhal
136 / 200
Mohd Asib khan
136 / 200
ronnie
135 / 200
KESHARI NANDAN RAI
133 / 200
Jyotsana
132 / 200
Rahul Tiwari
132 / 200
Souvik Biswas
132 / 200
AMIT TIWARI
132 / 200
Mohd Shariq
132 / 200
swarndeep chawla
131 / 200
kajal vats
131 / 200
Anubhav Mukherjee
130 / 200
BIDYUT KUMAR BASU MALLICK
130 / 200
Md Samim Uddin Molla
130 / 200
Rajni kant
129 / 200
Deepjung sherpa
129 / 200
rachit srivastav
129 / 200
Salma Sultana
129 / 200
AJIT DASH
127 / 200
shelvi tomar
127 / 200